Victor Munteanu

 

 

(România)

 

 

 

HEEEI!

 

Săpaţi cât mai adânc,

până-n ziua de naştere!

Săpaţi până la faptul de a crede că aţi ajuns!

 

Hei, fântânari pauperi, săpaţi până la origini, adică

până la ieşirea din viaţă şi până la ieşirea din minţi –

şi pe-acolo vedeţi, mă, holbaţi-vă bine

dacă mai la vale stă careva şi

ce spune?

 

Şi ce vrea şi câte neamuri mai are?

Şi dacă mai bombăneşte vreun nume sau dacă tace într-una şi,

mai ales, cine îi sare, la o adică,

în ajutor?

 

 

 

UITE CE ESTE:

 

Dacă deodată ţi se face sete

şi mergi şi tot deschizi ochii şi mergi

şi arsura îţi taie rărunchii:

să nu bei toată lumina!

Căci mulţi au orbit din pricina celor prea clare

şi-au pierit în strălucirea ei ucigaşă!

 

Dar dacă, totuşi, ceva te apasă

şi te desparte

şi te adaugă

şi-ţi vine să plângi –

bea şi tu cât îţi trebuie!

 

 

 

CALM, FOARTE CALM

 

Beau o bere în spelunca ticsită ce bubuie

până-n viaţa ulcerată a macaragiului beat.

Căciularii ciomăgesc aerul cu gesturi păgâne

o dâră de haos smulge acoperişul din toate ţâţânile

şi-i un fum să-l tai cu toporul…

 

Izolat ca o ştire dintr-un ziar de provincie

beau la Cascada o bere sub grindina

bărbaţilor cu obrajii ciopliţi după tunet.

Stau şi mă uit la aceste chipuri răstite –

la pedestrimea ce clocoteşte în cazanul cu libertate.

 

E o sâmbătă biblică

şi eu beau o bere în crâşma care trosneşte

până-n Moartea pe credit şi chiar mai departe

până-n literatura postmodernistă a Franţei.

 

 

 

MĂ AJUNGE UN GÂND

 

Uite lupii urlând

prin ultima zi de scris poezii.

 

O, Doamne, dă-mi şi mie o adeverinţă de pasăre

doar pentru cât am fost singur şi hăcuit de tăcere;

clipa mi-e grabnică şi fără durată

dă-mi o chitanţă să trec la vamă în tihnă

căci lângă adevărul din mine

nu e loc de odihnă.

 

 

 

ABSENŢĂ

 

În amintirea din care lipseşti s-a făcut frig

şi prietenii beau vodcă din zilele mele

şi s-au rupt frânele minţii

zeii s-au dat la o parte

şi tot aprind o ţigară şi nu mă mai opresc

tot aduc cu o sete

care e gata să fie orice.

 

Dar a căzut asfinţitul pe trăsăturile mele

şi-o puştoaică îmi tot bate singurătatea pe cruce…

Iată, lipsa ei friguroasă mi-a umplut cutia poştală,

lipsa ei din care trăiesc liliecii

când paznicii îşi aduc aminte de păsări

numărând geamuri triste şi sparte…

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

BIO

 

Locul şi data naşterii: Băluşeşti – Roman, 29 ianuarie 1954

 

Studii:

Liceul teoretic nr. 2 Roman

Licenţiat în Ştiinţe Juridice, specializarea Drept

 

Distincţii:

– Titlul de Cavaler al Culturii „pentru nobila activitate de înflorire şi diseminare a culturii

   româneşti şi universale prin fondarea şi conducerea publicaţiei Viaţa băcăuană, a cenaclului

  Avangarda XXII, a concursurilor naţionale de poezie tânără” atribuit de Ordinul Cavalerii

Echităţii

 

Debut:

– debut cu poezie în 1981 – revista „Flacăra”

 

Colaborări:

„Ateneu”, „Luceafărul”, SLAST, „Columna” (Chişinău), „Zburătorul”, „Vitraliu”, „13 Plus”, „Pur şi simplu”, „Cartea”, „Sinteze”, „Steagul roşu”, „Ziua”, „Opinia băcăuană”,  „Oglinda literară”, „Evenimentul”, „Deşteptarea”, „Tineretul Moldovei” (Chişinău), „Viaţa băcăuană”, „Argeş”, „Nord literar”, „Apostrof”, „Spaţii culturale”, „Cafeneaua literară”, „Caiete Silvane”, „Revista Nouă”, „Scrisul Românesc”, „Dacia literară”, „Viaţa de pretutindeni”, „Plumb”, TVR1 Bacău, TVR, TV Iaşi, „Alfa” TV, Euro TV, Radio Iaşi, Radio Cultural Bucureşti

 

Cărţi:

Prier – poeme, premiul de debut în volum al Editurii „Cartea Românească“, 1987 (volum colectiv de  versuri, postfaţă, Mircea Ciobanu)

Veşti la marginea acoperişului poeme, premiul Editurii „Saeculum”, la Concursul Naţional de

Poezie „Lucian Blaga”, Bucureşti, 1993 (juriul: Traian T. Coşovei, Nicolae Micu şi Gheorghe

Tomozei)

Locuinţă pentru un strigăt – poeme -Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2004

Dezvăluiri (vol. 1, interviuri, 230 p., Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău – 1998

Dezvăluiri (vol. 2, interviuri, 450 p., Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău – 2001

Dezvăluiri (vol. 3, interviuri, 472 p., Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău – 2003

Personalităţi contemporane la ora destăinuirilorvol. 1, 482 p., Editura Fundaţiei Culturale

Cancicov, Bacău – 2007

 

Prezent în volumele:

Scriitori băcăuani la aniversarea zilei de naştere (nr. 5, ianuarie 2000), editor: Cenaclul

literar-artistic „Avangarda XXII“

Scriitori băcăuani (vol II, p. 38), Eugen Budău, Editura „Plumb”, Bacău, 2001

Bacăul literar, (p. 710) Eugen Budău, Editura „Universitas XXI“, Iaşi, 2004

Întâmpinări (p.100), de Ioan Enache, Editura „Studion“, Bacău, 2001

Poeţii Bacăului la sfârşit de mileniu: 1990 – 2000 (p. 73), de Cornel Galben, Editura „Studion“,

Bacău, 2005

Enciclopedia Judeţului Bacău (p. 537) , coordonator, Emilian Drehuţă, Editura „Agora”, Bacău, 2008

Plumb 600, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacău, 2008

 

Activitate editorială

– Consilier editorial

A realizat antologiile de poezie ale Festivalului-Concurs Naţional de Poezie „Avangarda XXII”:

Starea de necesitate

Evadarea din sine

Exerciţii de sinceritate, apărute la Editura Fundaţiei  Culturale Cancicov

– A editat peste 30 de cărţi (poezie, proză, critică literară, ştiinţă, filosofie, jurnalistică) şi peste 30 de

reviste şcolare

 

Premii:

– Premiul Uniunii Scriitorilor din R.S.R. (preşedinte juriu: Laurenţiu Fulga) la prima ediţia a

Concursului de Creaţie literară „Porni Luceafărul”, Botoşani

– Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi la Concursul de Poezie „Zilele Eminescu”, Botoşani

– Premiul revistei „Contemporanul” la Festivalul de Poezie „Panait Cerna”, Tulcea

– Premiul revistei „Cronica” pentru poezie la Festivalul „Mihail Sadoveanu”, P. Neamţ

– Locul I şi titlul de laureat la Festivalul de Creaţie şi Interpretare Teatrală, Slănic-Moldova

– Premiul Editurii „Junimea” pentru poezie la Festivalul „Vasile Alecsandri”, Iaşi

– Premiul revistei „Cronica” pentru proză la Festivalul „Mihail Sadoveanu”, P. Neamţ

– Premiul C.J.S. Teleorman la Festivalul de Poezie „Zaharia Stancu”, Alexandria

– Locul I pe ţară (în cadrul competiţiilorîntre licee) cu piesa de teatru Viaţa începe aici, pentru

scenariu şi regie proprie

– Locul I pe ţară (în cadrul competiţiilor între licee) cu piesa de teatru Incursiuni prin memorie,

pentru scenariu şi regie proprie, în cadrul Festivalului „Cântarea României”

 

Referinţe critice:

– Ioan Enea Moldovan: „Steagul roşu“, anul XLIII, nr. 7.373, 25 februarie 1989

– Arthur Porumboiu: „Tomis“, anul XXIV, august 1989, nr. 8 (234)

– Victor Atanasiu: „Suplimentul literar artistic al Scânteii tineretului” (SLAST) IX, nr. 7 (386),

18 februarie 1989

– Victor Mitocaru: „Ateneu“, anul 30, nr. 8 (287), august 1993

– Marian Vasile: „Jurnalul literar“, anul IV, nr. 40-52, decembrie 1993 – ianuarie 1994

– Ioan Enea Moldovan: „Deşteptarea“, 20 mai 1993,

– A. (Alexandru) I. (Ionescu): „Arc“, nr. 1-2 (9-10) 1994

– Ioan Enea Moldovan: „Sinteze”, nr. 49-52/1994

– Ion Tudor Iovian: „Poesis“, anul VI, nr. 2/3, februarie 1995

– Petre Isachi: „Zburătorul“, anul VI, nr. 1-2-3 (28-29-30) 1995

– Alex. Ştefănescu: „Viaţa băcăuană“, nr. 244, din 2-8 decembrie 2000

– Vlad Sorianu:  „Scriitori băcăuani la aniversarea zilei de naştere”, anul II, nr. 5, ianuarie 2000

– Cornel Galben: „Vitraliu“, anul XI (nr. 14), 2002

– Ioan Pietreanu: „Cartea“, nr. 5, mai 2002

– Petru Scutelnicu: „Ateneu“, anul 41, iulie 2004

– Daniel Nicolescu: „Monitorul de Bacău“, 30 iulie 2004

– Liviu Grăsoiu: „Luceafărul“, nr. 43 (673), din 24 noiembrie 2004

– Daniel Nicolescu, Sever Bodron: „Viaţa băcăuană“, nr. 391, din 20 – 26 noiembrie 2004

– Marius Manta: „Vitraliu“, anul XII, nr. 3-4, (20) decembrie 2004

– Laura Huiban: „Deşteptarea“ din  14  noiembrie 2004

– Gabriel Pop: „Monitorul de Bacău” din 15 noiembrie 2004

– Violeta Savu: „Cartea”, nr. 2-3, trim. II – III, 2005

– Emilian Marcu: „Convorbiri literare”, nr. 12 (120), decembrie 2005

– Daniel Nicolescu: „Oglinda literară”, nr. 45, septembrie 2005

– Ştefan Munteanu: „Lumina“ din 3 martie 2005

– Aurel Pop: „Viaţa studenţească”, Anul II, nr. 3, martie 2005, p. 9.

– Victor Mitocaru: „Tomis“, iulie 2005

– Petru Scutelnicu: „Ateneu“, mai 2005

– Daniel Nicolescu: „Oglinda literară“ nr. 45 / 2005

– Al. Florin }ene: „Viaţa de pretutindeni“ nr. 7 – 8 / 2005

– Ştefan Munteanu: „13 Plus”, nr. 11 (85), noiembrie 2005

– Emilian Marcu: „Convorbiri literare”, nr. 12 (120), decembrie 2005

– Ştefania Hănescu: „Cronica”, nr. 5 mai 2006

– Valeria-Manta Tăicuţu: „Oglinda literară”, nr. 73, ianuarie 2008

– Victor Sterom: „Viaţa de pretutindeni”, anul IV, nr. 1-5 (36-40), mai 2008

– Dumitru Augustin Doman: „Argeş”, anul VIII, nr. 3 (309), martie, 2008

– Georgiana Avram: „Argeş”, anul IX, nr. 8 (326), august 2009

 

Activitate culturală:

 

Înfiinţează:

– Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov“

Editura Fundaţiei Culturale Cancicov

– „Viaţa băcăuană” – săptămânal judeţean de atitudine, cultură şi informaţie (cel mai longeviv

periodic băcăuan postdecembrist,în prezent ajungând la 440 ediţii)

– Cenaclul literar-artistic „Avangarda XXI” al scriitorilor profesionişti băcăuani, al cărui coordonator

este şi în prezent

 

În perioada 1994 – 2009 iniţiază şi coordonează:

– Nouă ediţii ale Festivalului-Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII”

– Opt ediţii ale Festivalului-Concurs de Creaţie Literară şi Jurnalism pentru Elevi şi Studenţi

„Extemporal la viitor”. Concursul  Revistelor Şcolare

– Şase ediţii ale Taberei de creaţie literar-artistică „Pralea”

– Opt ediţii ale acţiunii „Avangarda la iarbă verde” (microrecitaluri de muzică şi poezie, colocvii,

prezentarea scriitorilor şi artiştilor băcăuani, lansări de cărţi, foc de tabără ş.a. la Mărgineni („Pe

urmele lui Al. Piru”), Parincea („Pe urmele prozatoarei Georgeta Mircea Cancicov”, Luizi

Călugăra („Aniversarea a 600 de ani de la atestarea documnentară a comunei L. Călugăra”),

Biserica „Sf. Gheorghe” Bacău („Pe urmele filozofului şi esteticianului Vasile Conta”, Valea

Budului, Oituz, Buhoci, Fundu-Răcăciuni etc.

 

– Membru şi preşedinte de juriu la festivaluri de poezie

 

Activitatea jurnalistică

– Debut jurnalisticîn 1975,în revista „Pentru Patrie“

 

Colaborări:

„Steagul Roşu”, „SLAST”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Cartea”, „13 Plus”, „Pur şi simplu”, „Scânteia tineretului”, „România liberă”, „Tineretul Moldovei”, „Columna”, „Oglinda literară”, „Argeş”, „Vitraliu”, „Nord literar”, „Cafeneaua literară”, „Apostrof”, „Spaţii culturale”, Radio Iaşi, „Zburătorul”, „Deşteptarea”, „Sinteze”, „Ziua”, „Argus”, „Opinia băcăuană”, Radio Cultural, TV. Iaşi, TVR, TV „Alfa” Bacău, Euro-TV Bacău , TV 1Bacău etc..

 

De-a lungul a 20 de ani, a publicat sute de articole (note, ştiri, interviuri, anchete, reportaje, comentarii, editoriale etc), iar,în ultimii 19 ani, a profesat numai meseria de jurnalist.

 

– Premiul Special al Juriului la prima ediţie a „Galelor Jurnalismului Băcăuan” – Bacău, decembrie, 2000

 

A lucrat la următoarele publicaţii:

– redactor principal la cotidianul „Deşteptarea“

– redactor la cotidianul „Pur şi simplu“

– redactor şi, mai apoi, redactor-şef la săptămânalul „Opinia băcăuană“

 

– în prezent, consilier superior la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural

Naţional Bacău

 

Activitatea managerială

– redactor şef al săptămânalului „Argus“

– redactor şef-adjunct al cotidianului „Ziua“

– director al săptămânalului „Viaţa băcăuană“

– preşedinte al Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov“

– fondator şi coordonator al Cenaclului literar-artistic AVANGARDA XXII

– director al Editurii Fundaţiei Culturale Cancicov

 

Cursuri de specializare

Implementarea proiectelor finanţate din instrumente structurale,

organizate de Institutul Naţional de Administraţie (Jupiter, 2007)

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul resurselor umane,

organizate de Institutul Naţional de Administraţie (Predeal, 2008)

Preătitrea agenţilor constatatori,

organizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (Cluj-Napoca, 2009)

 

În prezent este consilier la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Bacău

 

Contact:

 

E-mail: victormunteanu28@yahoo.com

fundatiacancicov@yahoo.com

fundatiacancicov@gmail.com

 

 

 

Articles similaires

Tags

Partager