Séamus Scanlon

 

Séamus Scanlon

 

(Éire-USA)

 

 

 

An Féar Fada Fliuch

 

 

Cogar na mbonn ar an mbóthar fliuch, cineál mantra leanúnach is ea é. Na cuimilteoirí báistí go rithimeach mall, an ceantar máguaird chomh dubh le pic. An bháisteach ag titim go mall seasta ar an ngaoth. Meabhraíonn sé cathair na Gaillimhe dom agus mé óg. Séideáin ghaoithe an Atlantaigh ar an aer, scothacha feamainne briste ar an bProm, an fharraige ina suaitheadh. B’in fadó…sular mheall síthe báis Bhéal Feirste chuici féin mé.

 

An ghaoth sa mhullach orainn. Ach seolaimid linn mar sin féin. Canann an t-asfalt dubh mín go ciúin fúinn. Déanaimid moilleadóireacht is casaimid ar an mbóthar salach briste. Tá rithim na gluaiseachta briste anois, soilse láidre na ngluaisteán ag tuirlingt ar chiumhais an bhóthair, luascadh rithimeach na giolcaí sa ghaoth. Níl solas romhainn ó ghluaisteán ar bith. Stopaimid ag réiteach is osclaím an doras, féachann an tiománaí ar ais orm. An bháisteach go bog mín ar m’éadan.

 

Boladh láidir an pheitril mar shuaimhneas dom. Tá an ghealach i bhfolach laistiar de na scamaill throma dhubha úd. Osclaím an bút. Ar éigean is féidir leat seasamh tar éis duit a bheith cuachta suas mar sin ar feadh uaireanta fada. Tagann tú chugat féin tar éis tamaill is díríonn tú suas. Bainim an téip de do bhéal is tarraingíonn tú an t-aer úr isteach i do scamhóga arís, is an múch. Tú ag stánadh orm ar feadh an ama. Ní chloisim impí ar bith uait. Níl aon ghol uait. Neach cróga thú.

 

Glacaim do lámh agus treoraím thú síos an bóthar, isteach sa pháirc úd, tamall maith ón gcarr,  as radharc.  An gunna i mo ghlac agam, é dírithe i dtreo na hithreach. Stadaim. Pógaim do ghrua. Ardaím an gunna is caithim leat. Dhá urchar sa chlár éadain. Corónacha solais mar ola dhéanach ort.

Titeann tú. An bháisteach ag titim go trom anois,  an fhuil á glanadh aici. Scaoilim dreas urchar eile – isteach san aer. Na sean-sliogáin ag scipeáil leo. Siúlaim ar ais go dtí an carr agus fágaim sínte san fhéar  fada fliuch thú.

 

 
Translated by Mícheál Ó hAodha

 

 

Articles similaires

Tags

Partager