Ramona Biciușcă

 

image001

 

(România, Roumanie, Rumänien, Romania)

 

 

 

http://artyourselfgallery.ro/artists/ramona-biciusca/

 

 

 

image003

 

 

 

LES GUERRIERS – petite série

 

 

 

image005Les guerriers, assemblage : cuivre, verre, argent, os, pierres semi-précieuses, 50 x 37 cm – 2009

 

 

 


 

 

 

image007Les guerriers, assemblage : cuivre, bronze, verre, 50 x 37 cm – 2009

 

 

 

image009Les guerriers, assemblage : verre, cuivre, argent, fourchettes, clous, 50 x 37cm – 2009

 

 

 

image011Le trésor, laiton argenté, céramique, 30 x 33 cm – 2014

 

 

 

image012Exercice de méditation, assemblage : argent, cuivre, pyrite, laiton, 25 x 40 cm – 2014

 

 

 

image013L’oiseau du paradis, assemblage : argent, bronze, céramique, Crystal, pierres semi-précieuses, perles de culture, plumes, 28 x 15 cm – 2014

 

 

 

image014Batak, céramique, couches métallisées, 30 x 20 cm – 2014

 

 

 

image015Batak, céramique émaillée, 30 x 20 cm – 2014

 

 

 

Lolita – petite série

 

 

 

image016Lolita, assemblage : cure-dents, boutons, pierre, 50 x 28 cm – 2011

 

 

 

image017Lolita, assemblage : céramique, verre, porcelaine, bronze, os, aiguilles, 50 x 28 cm – 2011

 

 

 

image019

 

 

 

About RAMONA BICIUSCA

 

 

 

image021

 
To Ramona Biciușcă the predisposition for game concerns the eternal human and isn’t at all an exclusive privilege of the childhood. The state of ludic enchantment derives from an immaculate feeling of liberty doubled by the conscience of an impossibly profaning ingenuity. Who thinks beautifully cannot fail such an expression, she seems to say for herself sometimes, when feels that the expression wants to pass ahead the plastic idea. The world of the surrounding objects must not live only for their utility. They must become the source of a smile, and that is why Ramona Biciușcă invents bizarre forms but not strange. In My Kitchen cycle the association of objects that can be met establish by consensus other relationships between forms that the usually known and boring by millenary repetition. The authoress’ humor is stimulating and juvenile, in fact an unostentatious lesson of intelligence and of plastic inventivity.

Valentin Ciucă

 

image023

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

Despre artista Ramona Biciușcă

 

Pentru Ramona Biciușcă predispoziția pentru joc ține de eternul uman și nu este nicidecum un privilegiu exclusiv al copilăriei. Starea de încântare ludică provine dintr-un imaculat sentiment de libertate dublat de conștiința unei imposibil de profanat ingenuități. Cine gândește frumos nu poate rata o exprimare asemenea pare să-și spună uneori când simte că expresia vrea să treacă înaintea ideii plastice. Lumea obiectelor din jur nu trebuie să trăiască doar pentru utilitatea lor. Ele trebuie să devină sursa unui zâmbet și, de aceea, Ramona Biciușcă inventează forme bizare dar nu stranii. În ciclul Bucătăria mea se pot întâlni asociații de obiecte care, prin consens, stabilesc alte raporturi între forme decât cele îndeobște cunoscute și plictisitoare prin milenara repetiție. Rezultă un amalgam simpatic, o ciorovăială democratică și hazlie. Umorul autoarei e stimulativ și tineresc, în fapt o lecție neostentativă de inteligență și inventivitate practică.

Valentin CiucăUn secol de arte frumoase la Iași, pag. 441

 

image025

 

Vineri, 17 ianuarie 2014, a avut loc, la Art Yourself Gallery, vernisajul expoziţiei Cabinetul de curiozităţi, semnate de Ramona Biciuşcă. Titlul, dincolo de faptul că trimite spre sensul literal al sintagmei, defineşte categoria de piese expuse într-un mod mai cuprinzător decît termenul tehnic de artă decorativă şi design, în care pot fi, de altfel, încadrate, fără nici un echivoc, piesele realizate de artistă. Aceasta doreşte să elibereze de funcţia utilitară obiectele comune folosite în asamblajele sale, invitîndu-l pe privitor să mediteze asupra formelor şi materialităţii acestora, dincolo de asocierile implicite scopului pentru care au fost create.

 

Mihai Plămădeală – Observator cultural, 7 februarie 2014

 

image027

 

Curriculum vitae

– English –

 

 

Biciușcă Elena Ramona

Personal date:

Date of birth: 19th of May 1979

Place of birth: Iaşi, Romania

 

 

Studies:  

1998- Art High School „Octav Băncilă”, Iaşi, Textiles Department

2003- University of Art „George Enescu”, Iaşi, The Faculty of
Fine Arts, Decorative Arts and Design of Iași

2005- Master in Applied Arts

2005- Assistant professor at the Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design of Iași, department of Mural Art

2013- PhD in visual arts, Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design of Iași

 

image029

 

 

Artistic activity: 

Group and collective exhibitions :

 

2000    „Icon- Gate to heaven”, Cultural German Center, Iaşi

2001    Art exhibition, Pontevedra Spain, BBAA Faculty

2002    „Interferences”, Cultural German Center, Iaşi

2002    Art exhibition, Rotonda galleries, U.M.F., Iaşi

2002    Annual salon of the U.A.P. branch, Palace of Culture, Iaşi

2002    Photography exhibition, Cultural German Center, Iaşi

2003    Student plastic art exhibition, Rotonda galleries, U.M.F., Iaşi

2003    Annual salon of the U.A.P. branch, World Trade Center, Iaşi

2004    “Art Tineret”, exhibition organized by U.A.P., Bucharest and the Ministry of Culture

2005    „Atelier 35”, World Trade Center, Iaşi

2005     „Eclectik”, Cupola galleries, Iaşi

2005     Annual salon of the U.A.P. branch., World Trade Center, Iaşi

2007     Annual salon of the U.A.P. branch, Tonitza gallery, Iași

2009     “13”, Lăpuşneanu galleries, Iaşi

2009     “European exhibition of creativity and innovation”, Iași

2010     “The drawing”, Tonitza gallery, Iași

2010     “Masters from yesterday and today”, Dana galleries, Iași

2011     „The heart”, Moldova Mall, Iași

2011    „Apocalisse oggi”, Aripa gallery, Torino

2012     “Erotica”, Tonitza gallery, Iași

2012     “The feminine eternal”, Grand Hotel Traian, Iași

2012       Annual salon of the U.A.P. branch, World Trade Center, Iaşi

2013     „Christmas Art Fair“, Art Yourself gallery, Bucharest

2013     „ Simeza “,Central University Library, Iaşi

2013     „Informal Identities“, Galateea gallery, Bucharest

2014     “Erotica”, Cupola gallery, Iași

2014    “The drawing”, Cupola gallery, Iași

2014     “Workshop artist”, Palas Mall, Iași

2015     “Red”, Art Yourself gallery, Bucharest

 

 

Personal exhibitions:

 

1996    Personal exhibition of graphic and painting, “Gh. Asachi” Library, Iași

1997     Personal exhibition of graphic and painting, “Gh. Asachi” Library, Iași

2008    Personal exhibition, The court of the glass blowers,  Bucharest

2014    Personal exhibition, Cabinet of curiosities, Art Yourself Gallery, Bucharest

2014    Personal exhibition, Batak, Art Yourself Gallery, Bucharest

 

 

Monumental art works:

 

2003    Monumental art work, Art University “George Enescu”, Iași

2008    Monumental art work, 26 Cafe, Bl. Independenţei, Iaşi

2013    Monumental art work, Patisserie Pani Pat, Iași

2014    Monumental art work- Flower of Life, Cin Cin, Iași

2014    Monumental art work, Navier, Cin Cin, Iași

2014    Monumental art work, Colloseum , Cin Cin, Iași

 

 

Artistic activity in the area of ambient art:

Public projects

 

2006     Interior design of the restaurant Oscar, str. Lascăr Catargi, Iaşi

2008     Interior design of 26 Cafe, Bulevardul Independenței, Iași,

2010     Interior design Librăria Tafrali, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Interior design Tafrali Coffee shop, University Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Interior design Museum of the University Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Interior design Museum of Cucuteni Civilisation, Iași

 

 

Study  journeys:

 

2001 Study scholarship “Socrates- Erasmus”, University de Vigo, Spain

2004   U.A.P. Scholarship Bucharest for Decorative Art

 

 

Awards:

 

2002   Award for Decorative Art, Annual salon of the U.A.P. branch of Iasi

2004   U.A.P. Scholarship Bucharest for Decorative Art

2008   Award “Silver linden”, category Visual Arts, Botoşani

2009   Gold medal, “European exhibition of creativity and innovation”, Iaşi

2011   Silver medal, “European exhibition of creativity and innovation”, Iaşi

2012   Award for Decorative Art, International Art and Tradition Festival in Europe, third edition

 

 

Interviews:

 

2010   Interview at Radio Romania Cultural for the show Arte Frumoase (*Beautiful arts), September 11

2015  Interview at Radio Romania Cultural for the show Arte Frumoase (*Beautiful arts), January 17

 

image031

 

Curriculum Vitae

– Româna –

 

 

Date personale:

Data naşterii: 19 mai 1979

Locul naşterii: Iaşi

Asistent universitar doctor  la Universitatea de Arte  „George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design

 

 

Studii:  

 

2013     Doctorat susţinut în cadrul Facultăţii de Arte Vizuale şi Design, Iaşi

2005     Master în Arte Aplicate, Facultatea de Arte Vizuale și Design

2003     Universitatea de Artă „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Iași

1998     Liceul de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi, secţia textile

 

 

Expoziţii personale:

 

2014    Batak,   Galeria Art Yourself, Bucureşti

2014     Cabinetul de curiozități, Galeria Art Yourself, Bucureşti

2008     Expoziţie personală, Curtea sticlarilor, Bucureşti

1998     Expoziţie de grafică şi pictură, Biblioteca „Gh. Asachi“, Iaşi

1996     Expoziţie de pictură, Biblioteca „Gh. Asachi“, Iaşi

 

 

Expoziţii de grup:

 

2015     „Red”, Galeria Art Yourself, București

2014     „Desenul”, Galeria Cupola, Iaşi

2014     „ Erotica”, Galeria Cupola, Iaşi

2014     „Atelierul artistului, Palas Mall, Iași

2013     „Christmas Art Fair“, Galeria Art Yourself, București

2013     „Atelierul artistului“, Palas Mall, Iași, editia a III-a

2013     „Atelierul artistului“, Palas Mall, Iași, editia a II-a

2013     „Simeza artei ieșene“, Biblioteca Centrală Universitară, Iași

2013     „Identităţi informale”, Galeria Galateea, Bucureşti

2012     „Erotica”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2012     „Eternul feminin”, Grand Hotel Traian, Iaşi

2012       Salonul Anual al Filialei U.A.P., World Trade Center, Iaşi

2011     „Inima”, Moldova Mall, Iași

2011    „Apocalisse oggi”, Galleria Aripa, Torino

2011    „Erotica”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2010     „Erotica”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2010     „Desenul”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2010     „Maeştrii de ieri şi de azi”, Galeriile Dana, Iaşi

2009     „13”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2009     „Erotica”, Galeria Tonitza, Iaşi

2009     „European exhibition of creativity and innovation”, Iaşi

2009     „13”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2008     Expoziţie de grup, Galeria Baekero, Iaşi

2008     „Erotica”, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2007     Salonul Annual al Filialei U.A.P, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2006     Salonul Annual al Filialei U.A.P, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2006     Expoziţie de grup, Galeria Theodor Pallady, Iaşi

2006     Expoziţie de grup, Galeriile Casa Cărții, Iaşi

2005     Salonul Annual al Filialei U.A.P, World Trade Center, Iaşi

2005     „Atelier 35”, World Trade Center, Iaşi

2005     „Eclectik”, Galeria Cupola, Iaşi

2004      Salonul Annual al Filialei U.A.P, World Trade Center, Iaşi

2004     „Art Tineret”, expoziţie organizată de U.A.P. Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Cultelor

2003     Expoziţie de artă plastică studenţească, Galeriile Rotonda U.M.F., Iaşi

2003     Salonul Annual al Filialei U.A.P, World Trade Center, Iaşi

2002     Expozitie de pictură Galeriile Rotonda U.M.F., Iaşi

2002     Salonul Annual al Filialei U.A.P, Palatul Culturii, Iaşi

2002     Expoziţie de fotografie, Centrul Cultural German, Iaşi

2002     „Interferenţe”, Centrul Cultural German, Iaşi

2001     Expoziţie de pictură, Pontevedra, Spania, Facultatea BBAA

2000     „Icoana- Poarta spre cer”, Centrul Cultural German, Iaşi

 

 

Lucrări de artă monumentală:

 

2014    Lucrare de artă monumentală, Floarea vieții, restaurant Cin Cin, Iași

2014    Lucrare de artă monumentală, Navier, restaurant Cin Cin, Iași

2014    Lucrare de artă monumentală, Colloseum, restaurant Cin Cin, Iași

2013    Lucrare de artă monumentală, Cofetăria Pani Pat, Hala Centrală, Iaşi

2008    Lucrare de artă monumentală, 26 Cafe, Bl. Independenţei, Iaşi

2003    Lucrare de artă monumentală, Universitatea de Arte  „George Enescu”, Iași

 

Activitate artistică în domeniul artei ambientale:

 

image033Cabinetul de curiozitati/Le cabinet de curiosités, Galeria Art Yourself, Bucuresti/Bucarest 2014

 

2010     Amenajare interioară Librăria Tafrali, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Amenajare interioară Cafeneaua Tafrali, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Amenajare interioară Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași

2010     Amenajare interioară Muzeul Civilizației Cucuteni, Iași

 

 

Premii:

 

2012     Premiul pentru artă decorativă, Festivalul International Arta și traditia in Europa, editia

a III-a

2011     Medalia de argint, „European exhibition of creativity and innovation”, Iaşi

2009     Medalia de aur, „European exhibition of creativity and innovation”, Iaşi

2008     Premiul „Teiul de argint”, secţiunea Arte Vizuale, Botoşani

2004    Bursa pentru arte decorative, U.A.P, București

2002     Premiul pentru artă decorativă, salonul anual al Filialei U.A.P. Iași

 

 

Burse:

 

2004     Bursa U.A.P. București pentru artă decorativă

2001     Bursă de studii, Pontevedra, Spania, Facultatea BBAA

 

 

Interviuri:

 

2015     Interviu la Radio Romania Cultural în cadrul emisiunii Arte Frumoase, 17 ianuarie

2010     Interviu la Radio Romania Cultural în cadrul emisiunii Arte Frumoase, 11 septembrie

 

image035Cabinetul de curiozitati/Le cabinet de curiosités, Galeria Art Yourself, Bucuresti/Bucarest  2014

Articles similaires

Tags

Partager