Pavol Janik

 

 

(Slovensko)

 

 

Přišel jsem na svět

 

Už dávno jsem přišelna svět

a ještě jsem nepřišel na to,

na co to bylo dobré,

na co ten svět byl a je.

 

Přišel jsem na svět

a nepřišel jsem na to,

čo s tím a co s ním,

na svět,

kterého z toho hlava nebolí,

a mne z něho bolet nepřestáva,

na svět podstatnější pro mne

než já pro něj.

 

Přiišel jsem na svět

a od té doby jsem nepřišel na nic

lepšího.

 

 

Divadlo Život

 

Život, ktorý znamená jen divadlo –

takový život chceme stále hrát.

Pokud vás něco vtipného právě napadlo,

navlečte si tatrmanský šat.

 

Život s námi máva jako kyvadlo –

do kaluže z bláta utíká.

Nikdy není, jako před tím bývalo –

to je pravda vskutku odvěká.

 

Čas je pohár po vch nalitý,

zas a znovu ustavične přetéká.

Stoupáme si sami sobě na paty

v touze najít v sobě člověka.

 

Na duši a na oponě záplaty…

Na konci nám smrt dá řádný mat.

Hrát tu hru se přesto vyplatí,

že’s byl, jednou budeš jistě rád.

 

Na jevišti život našel zrcadlo –

každý večer ožívá v něm zas.

Když vás cosi do divadla zlákalo,

uvěřte, že platí jiný čas.

 

Zaujměte svoje prázdné sedalo,

naučte se život nazpaměť.

A kdyby se vám zívat zachtělo,

život sám vám vstupné vrátí zpět.

 

 

Stará liška nerezaví

(Tajemství pouštní lásky)

 

Smrt na nás ukazuje

prstem na spoušti

 

Smrt která směřuje

k zachování míru

 

Smrt si z nás střílí

Lačná smrt se dusí smíchy

 

Zasáhla nás tříštivá středa

Den se střílí s nocí

 

Nastáva

střílení ročních období

střídaní střel

stříkaní krve

stírání stop

 

Smrtka nepatrná jako smítka v cizím oku

 

Smaragdy světélkují v tmě

Smrt se spouští z oblohy jako akrobatka

v záři reflektorů

 

Na poušť se spouští aerosolový déšť

a aromatická mlha

 

Poušť pouští barvu

Osamělý poutník putuje do neznáma

Opuštený poustevník poutá pozornost

laserových zaměřovačů

 

Smrt neupouští od svých zásad

Smrt nás škrtí

Smrt nás škrtá ze seznamu mrtvých

 

Smějeme se nejlépe

smějeme se naposledy

 

Prst  na spoušti

spouští oponu.

 

 

Přeložil KAREL SÝS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Pavol Janík se narodil 15. 10. 1956 v Bratislavě. Vystudoval dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, v letech 2003 – 2007 byl předsedou Spolku slovenských spisovatelů. Publikoval básnickou tvorbu, soubory aforismů, odbornou literaturu a dramatická díla. Získal ocenění na Slovenku i v zahraničí. Pavol Janík je čestným členem Unie českých spisovatelů a členem redakční rady literárního týdeníku Obrys-Kmen.

 

 

www.spolokspisovatelov.org
www.pavoljanik.sk

Articles similaires

Tags

Partager