Nicolae Macovei

Web-Macovei-Nicolae

 

 

(Roumanie)

 

 

LA POÉSIE DU NUMÉRIQUE

 

 

 

 

 

PEINTURE VIRTUELLE

 

 

 

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\Afis Galateca-2010-Macovei.jpg

 

 

ART DIGITAL

 

 

C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\Timp-pas_re 1-1.jpg

Temps-Oiseau 1

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\Timp-pas_re 2.jpg

Temps-Oiseau 2

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\Energie în cre_tere.jpg

Energie en expansion

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\04 Introspection 257656784.jpg

Introspection

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\05 L'énergie mystique 126809145.jpg

Energie mystique

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\06 Totem 131062824.jpg

Totem

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\07 Transformations 100715224.jpg

Transformations

 

 

 C:\Users\rodica\AppData\Local\Temp\08 Voltage 102170116.jpg

Voltage

 

 

NICOLAE MACOVEI & L’ART NUMERIQUE

 

 

 

 

 
Peintre, pionnier de l’art numérique en Roumanie, poète, critique d’art et critique littéraire,acteur, Nicolae Macovei/Makovei est un artiste complexe, cultivant la nostalgie de la totalité.Entre 1968 et 2001 il a été metteur en scène au Théâtre hébreu/juif  d’Etat, à Bucarest. Il a fait des tournées en Allemagne, Autriche, France, Suisse, Russie, Israël, Slovénie, Moldavie, etc.Comme comédien, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre et films.

Il a eu six expositions personnelles et a participé à 13 expositions collectives.

Entre 1991 et 1997, il a été éditorialiste pour le journal bucarestois « Cotidianul »,  ensuite chroniqueur et collaborateur de «Romania Libera « , de « Viata Româneasca, et d’autres périodiques, revues de littérature ou journaux. Il est apparu dans de nombreuses émissions de Radio  et TV.

La maison d’édition bucarestoise Eminescu lui a publié en 1998 le volume de  poèmes Contact etles éditions Vinea  lui ont édité  en 2009, les volumes de chroniques d’art et de chroniques littéraires, avec le titre Au-delà de l’imagerie et au-delà des mots. En 2010, les Éditions Vineaont publié un DVD intitulé Himerioncontenant notamment ses œuvres numériques, ainsi que sesdivers textes sur l’art, la culture numérique ou esthétique.

 

 

Bibliographie: Presse roumaine

Extraits :

Picturile digitale, fiindcă despre aşa ceva este vorba, semnate de domnul Nicolae Macovei, ne imersează într-o lume inventată, modelată după legi estetice, care se integrează perfect în arealul noului vizual contemporan. Peisaje mnemonice real-virtuale, reverii întrezărite, ne încântă prin prospeţimea culorilor şi spontaneitatea modelării formelor. Unele lucrări digitale conţin un decorativ expandat, prelins din bidimensional care conferă ambiguitate imaginii şi ne deschide nouă ca privitori poarta combinaţiilor posibile în complectarea discursului autorial. Alte opere digitale implică desfăşurări de forme organice nedenumite ce ilustrează un viu fabulos orchestrat în registre temporale pline de muzicalitate. Ecouri arhitecturale urbane sunt împachetate în structuri abstracte – obiectuale şi creează environment-uri cu calităţi cinetice şi de Op Art. Aglomerări de linii şi culori configurează spaţii horror vacuum, accentuând, în unele cazuri, un dramatism care rămâne în limitele armoniei clasice meditative. De remarcat sunt nanoobiectele şi nanopeisajele, viziuni macrocosmice şi incursiuni microscopice în lumi posibile/probabile. Toate lucrările prezentate în această expoziţie, ca de altfel întreaga creaţie de artă digitală realizată de creatorul de imagini Nicolae Macovei, este amprentată de o căutare pătimaşă întru formă şi culoare a unor lumi virtuale pe care le deconstruieşte şi le reorganizează în concretul tablourilor sale. Unele framing-uri ne conduc în spaţii generate de fractali, unde caligrafii imprevizibile cartografiază teritorii cufundate în cromatizări crepusculare. Întâlnim în lucrările sale metamorfoze ale anorganicului, oglindiri/simetrii, cadrări sparte, armonii şi disonanţe coloristice, notaţii contrapunctice şi naraţii lirice expresive nonfigurative.

Autorul îşi defineşte treptat un demers artistic multiplu, intermedial, început ca un joc ludic, fermecător, de inventator de suprafeţe picturale realizate cu ajutorul maşinii universale. Nicolae Macovei parcurge mai multe etape iniţiatice, legate de însuşirea aplicaţiilor digitale care-i devin unelte cu ajutorul cărora finalizează procesul complex în care este angrenat, de descoperire a unor stări, trasee vizuale, frazări coloristice şi formale, improvizaţii şi modele compoziţionale proprii cu scopul de a-şi contura o identitate artistică vie amprentată de originalitate. Fermitatea unei tuşe sau pete de culoare articulate sever şi nenuanţat se întâlneste imprevizibil şi seducător cu o poveste vizuală alcătuită din linii şi culori cu sonorităţi poematice. Există un suflu vitalist care traversează imageria digitală construită de Nicolae Macovei, cu care consonăm empatic. Multe dintre tablouri sale poartă în sine şi reflectă starea de contemplare a creatorului în faţa propriilor teme de meditaţie şi a produsului artistic final, într-o rotaţie lucidă şi euforică, imagini-ofrandă pe care autorul le dăruieşte celorlalţi.

Marilena Preda-Sânc
Prof. univ. – artist plastic

 

 
UN MAESTRU AL ARTEI VIRTUALE

   Nicolae Macovei (Makovei) este un constructor, el construieşte semne şi himere. Creează spaţii şi structuri plutitoare, infuzează formelor o serenitate, o abstragere din contingent. Lumea lui nu este neapărat metafizică, însă fruntariile ei dau de-a dreptul în vâltoarea cosmică – micro ori macro, niciodată nu vom fi siguri. În legătură cu acest artist polisemic, îmi vin în minte versurile lui Blaga din poemul “Răsărit magic” : “Materia ce sfântă e, / dar numai sunet în ureche”. Asta pentru că, supuse unei epurări dinlăuntru, compoziţiile sale (uneori am putea spune obiectele sale, într-atât sunt de palpabile) acuză o levitaţie muzicală. Iar alteori propun o împietrire provenind dintr-o mişcare invizibilă, precum stalactitele şi stalagmitele ca duhuri ale apei imemoriale.

În ciudatele grafii-oscilograme, artistul ne propune suspensii de negru irizând un câmp şi conferindu-i străluciri de-un alb nefiresc. Aceste lucrări sunt construcţii inefabile, epure ale unei sensibilităţi “obiective”. Şi acest paradox este întrutotul caracteristic pentru născocirile lui Macovei (Makovei), întrucât sensibilitatea rece, abstractă a computerului ciocnindu-se de fantezia magmatică a fiinţei umane, dau acest nou gen de creaţie care îşi revendică exhaustivul şi perfecţiunea. Departe de a se limita înlăuntrul unor tematici restrânse şi a unor mijloace plastice pe măsură, precum o făcea arta directă, arta materială de pînă acum – arta digitală ori virtuală are un potenţial nelimitat. Şi, tocmai de aceea, aici, gustul artistului, alegerea lui este singura garanţie că aveam de-a face cu arta. Culorile de lumină, formele fără greutate fizică, spaţiile care se scurg literalmente în infinit, ori suprapunerile şi măririle care frizează, în contumacie, materia cea mai profundă; ductul care se subţiază pînă la nălucire – toate acestea nu se stăpânesc uşor. Ani buni de muncă i-au trebuit artistului ca să descopere, din aproape-n aproape, cum poate să-şi aproprieze prodigalitatea înspăimântătoare a computerului. Toate aceste căutări au fost făcute în cea mai deplină singurătate, căci genul acesta de artă nu se învaţă la nicio şcoală.

Unicat în peisajul plasticei noastre, artist matur ce are în memoria computerului său cîteva mii de imagini îndelung cumpănite, îi dorim lui Nicolae Macovei (Makovei) recunoaşterea pe deplin meritată de originalitatea şi forţa viziunilor sale.

 

Constantin Abăluţă
Scriitor & traducator

 

 
   Poetuleseistul şi graficianul Nicolae Macovei (Makovei) este un colaborator de prestigiu al revistei „Viaţa Românească”, care, după 1989, şi-a încercat îndelung condeiul si în „România Liberă” şi „Cotidianul”.

(…) Nicolae Macovei (Makovei) este un peisajist de concepte, pe care le exprimă întotdeauna fără efort dar cu o spontaneitate măsurată. Orice linie duce la deschiderea perspectivei, în care o sumă clară de elemente se exprimă când integral, când eliptic. Suma elementelor este sapienţială şi are subţirimea epidermei. Magmatic dar binefăcător este ceea ce sugerează: Spiritul.”…

Aurelian Titu Dumitrescu
Scriitor

 

„Makovei este pur şi simplu extraordinar. Un artist deplin, puternic, original.”

Nicolae Tzone
Editor & scriitor

 

 

 

 

 

_____________________________________________

Pictor, pionier al artei digitale în România, poet, critic de artă şi comentator literar, actor, Nicolae Macovei-Makovei este un artist complex, cu nostalgia totalităţii. Între 1968 şi 2001 a fost regizor de scenă la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti. Turnee în Germania, Austria, Franţa, Elveţia, Rusia, Israel, Slovenia, Moldova. Ca actor a fost distribuit în diferite piese de teatru şi in filme.

A avut 6 expoziţii personale şi a participat la 13 expoziţii colective.

Între 1991 şi 1997 a fost editorialist la ziarul “Cotidianul” şi colaborator editorialist la “România Liberă”. Colaborator la “Viaţa Românească” şi la alte periodice, publicaţii de specialitate ori ziare. A apărut în numeroase emisiuni de radio şi TV.

La Editura Eminescu a publicat în 1998 volumul de poeme Contact, iar la Editura Vinea, în 2009, volumele de cronici de artă plastică şi cronici literare cu titlurile: Dincolo de imagine şi Dincolo de cuvînt. În 2010, tot la Editura Vinea, a scos un DVD cu titlul Himerion, cuprinzând lucrări de “digital art” şi diferite texte despre digital art, cultură ori estetică.

 

 

 

 

 

 

Articles similaires

Tags

Partager