Marie Feryna

 

 

(Česká Republic)

 

 

 

UVOZHŘENÉ PŘEDPEKLÍ                                          

 

Každý pramen černého příčesku

jehož zakořeňování se vymklo zákonům přijetí

je protkaný otcovstvím

které namísto odpovědnosti znamená pouze vinu za oči

Žádný oheň, žádná dlaň

malé tmavé picky

 

 

 

MYŠ ZE SEBE NEVYPOTÍŠ                    

 

Jediné – vdupané

vykusuje piští šikuje

perští lučištníci svými šípy

dokázali zastínit slunce

a teď v jejich čele

jediná malá mokrá myš

kluzká dokud nezaschne

jedině malá mokrá myš

umožní plně pochopit rozdíl

mezi koutem a pokojem

nemluvě o závěrečném

o nevyhnutelném splynutí

(o tom radši ani nemluvě)

 

Jejich hovory

cepeněly nohy

věty oddělovali mrkáním

a zaklínali tajným jazykem

z něhož dosud rozluštili jen

had, hadr, dráp, pád

tušili hrad, nenašli

pak už jenom psali

krs krs krs

(imperativ řinoucí se)

Ústavy pracně zkoumaly

mlčenou syntax jejich hovorů

chaos zvaný odbíjená s neurčitky

Po jednom zvláště překotném mlčení

zachytili trn

poslední indicia

která je měla odradit

 

naše slovesa nesmí být rozluštěna!               

 

had, hadr, dráp, pád, trn, krs

že i trn by se ustrnul

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

Marie Feryna (1993) je básnířka, publicistka, aktivistka. Publikovala v řadě českých literárních časopisů. Její debutová básnická sbírka Před setřením vyšla v roce 2016 v nakladatelství Dauphin. v roce 2018 vydala sbírku Osa (nakl. Adolescent). Její básně byly přeloženy do rumunštiny, polštiny a němčiny. Působila v hudebně-improvizační skupině Krajní levice, v roce 2017 založila kolaborativní queer projekt A X I S. Příležitostně překládá
A X I S /// BREATHPLAY.

 

Articles similaires

Tags

Partager