Iulian Boldea

 

Iulian Boldea

 

(România)

 

 

 

neputinţe

 

rând pe rând am fost fiii neputinţelor noastre

şi ai unei neaşteptate limpeziri

fii ai faptei n-am fost

n-am lăudat litera mai mult decât spiritul

n-am aşteptat mereu revolte străvechi

care să ne deseneze destinul

rând pe rând ne-am izbăvit de miresme

de prezenţe de taine

şi am văzut cum dintr-o dată scamatorul

preschimbă iluziile

în adevăr

 

 

 

în colivie

 

purta obrazul unui om din secolul trecut

cu destinul năruit

sub forma unor ipoteze de lucru

cu o tăcere inertă

ce avea mirosul unui robinet înfundat

în timp ce sub unghii i se zăreau

antecedentele urii

prelungiri violete prin care îşi arăta cu degetul

umbra zăvorâtă

într-o colivie

 

 

 

autopsie

 

un corp de unică folosinţă

un îndreptar al fricii aliniat

în ochiul deschis ce zgârie

geometriile lucrurilor

zdruncinate şi necuprinse

aşa cum

în mormanele de oase

care ne despart

de viitorul nostru

metafizica licăreşte hapsână:

inutilă autopsie

a spaimei.

 

 

 

prevestire

 

zeul fără identitate

îşi numără gesturile

în ungherul

unui coşmar nesfârşit.

de ce acest ţipăt

în singurătăţile lui reciclabile?

de ce acest monolog rostogolit inutil

în vieţile noastre

incomplete

precum o prevestire

fără consecinţe?

 

 

 

tunelul

 

realitatea de la capătul tunelului

e doar un ţipăt

cu mersul ireversibil

din celulă în celulă

spre destinul nostru pe care

nu-l mai auzim

ilizibil ca o respiraţie

crescută în carne

cu rugina surâsurilor mecanice

de care ne dezbrăcăm în fiecare zi

– cicatrice nevolnică

nedorită

 

 

 

vinovăţie

 

nu sunt vinovat

de surâsul tău nelocuit şi tandru

nu sunt vinovat de mersul tău

incontrolabil

ca o limbă demult interzisă

nu sunt vinovat

de privirile tale

greu de explicat

nu sunt vinovat

de tăcerile tale care putrezesc

în colţul camerei

nu sunt vinovat de spaţiul dintre noi

care alunecă tot mai mult

neîmblânzit

spre ziua de mâine

lustruită şi inertă

care nu e nici joi nici vineri

nici luni

 

 

 

amintire

 

atroce sub ghilotina pleoapelor

lumina se aude tot mai puţin

ca o amintire

a unui trecut netrăit

răbdător

peste care întunericul curge

traversând

frumuseţea ireală

a lumii

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

Iulian BOLDEA, n. la 2 martie 1963, Luduş (Mureş). A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1989). Doctorat în filologie (1996). Redactor şi redactor şef-adjunct al revistei “Echinox”(1987-1989). Este profesor de literatura română la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, conducător de doctorat. Membru al CNATDCU, expert-evaluator CNCS, ANCS şi ARACIS. Redactor al revistei „Vatra” şi director al revistei Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia. Membru în colegiul de redacţie al mai multor publicaţii ştiinţifice româneşti şi străine, membru în jurii naţionale şi în numeroase comisii de concurs la nivel academic. Director al Editurii Arhipelag XXI şi al revistelor Alpha şi Journal of Romanian Literary Studies. Colaborează frecvent la importante reviste de cultură din ţară şi din străinătate. A publicat trei volume de poezie şi mai multe cărţi de critică literară şi eseu: Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale); Ana Blandiana; Vârstele criticii; Istoria didactică a poeziei româneşti, Teme şi variaţiuni, Modernism and Postmodernism in Romanian Poetry. A Brief Outline etc. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN Club România şi al Asociaţiei Române de Istoria Presei (ARIP). A colaborat la numeroase volume colective din ţară şi străinătate. Cetăţean de onoare al oraşului Luduş. Premii obţinute: Premiul Filialei Tîrgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor (1996, 1998, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012); Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004; Diploma de excelenţă a Prefecturii judeţului Mureş şi distincţia „Fibula de la Suseni” (2009), Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (2011), Premiul special „Lucian Blaga” al Academiei Române (2013). A colaborat la Kindlers Literatur Lexikon (Metzler, Stuttgart/ Weimar, 2009).

Articles similaires

Tags

Partager