Dumitru Chioaru

 

 

(Romania)

 

 

 

DINTR-O ÎNDEPĂRTATĂ LUMINĂ

 

Îmi acopeream faţa cu mîinile — erau transparente

îmi acoperearn ochii cu pleoapele — erau transparente

pielea se făcea transparentă

ca un acvariu cu peşti speriaţi de lumină

înlăuntru eu însumi mă rugam

acoperindu-mi inima cu altele — erau transparente

lumina năvălea furtunoasă din lumină

dintr-o îndepărtată lumină

eu însumi fără mîini fără pleoape fără inimă

mă acopeream cu pămînt

pămînt pre pămînt – era transparent

ca poemul acoperit de cuvinte şi care-i transparent

născut din primul cuvînt

transparent transparent

 

 

 

DUPĂ ZIUA CREAŢIEI

 

Ziua genezei

cu ziua dinlăuntru la fel de luminoasă

la fel de aproape

ca două pagini albe – între ele

hîrtia de indigo: noaptea primordială

– dar deodată –

poemul e o copie la indigo

după ziua creaţiei

legea morală deasupra se înalţă

pe scara verticală a oaselor

şi în loc de piele cerul înstelat

cu calea lactee

de-a lungul şirei spinării

tras peste trup –

la fel de luminoase

la fel de aproape de noaptea primordială

cuvîntul trup imprimă şi

trupul cuvînt

 

 

 

MOARA DE SCOARŢĂ

 

Nume de stradă şerpuind

aproape de apa Cibinului

în Oraşul-de-jos trec în dimineaţa

ceţoasă de octombrie

cu o carte veche sub braţ

şi azi ca şi ieri

pe aici fac popas căruţaşii la birt

povestind păţaniile lor cu domnii răi platnici

din Oraşul-de-sus –

în dimineaţa ceţoasă de octombrie

întreb de unde îşi trage numele

strada Moara de Scoarţă şerpuind

aproape de apa Cibinului

un bătrîn stînd în poartă ridică din umeri

şi-mi spune rîzînd că răspunsul

e-n cartea purtată de mine sub braţ

în timp ce frunze galbene cad din copaci

şi mi se-mprăştie la picioare

ca o carte rău legată unde

mi-aş putea citi destinul –

în amiaza înaltă de octombrie

m-a izbit asemănarea dintre obrazul bătrînului

şi scoarţa copacilor

dintre scoarţa copacilor şi coperţile cărţii

şi laolaltă mi-au trezit imaginea

unei fabrici de hîrtie din scoarţa

sălciilor plîngătoare de pe malul Cibinului

pe care în altă viaţă îmi scriam poemele

şi le împrăştiam ca toamna

obrajii de ceară ai frunzei copacilor –

şi ieri ca şi azi

trecea un om cu o carte sub braţ

pe strada Moara de Scoarţă şerpuind

aproape de apa Cibinului

 

 

 

 

 

 
 

 

____________________________________________

 

BIO

 

Poet, critic literar şi eseist. Născut în 19 octombrie 1957, loc. Sîngătin, jud. Sibiu. Absolvent în 1980 al Facultăţii de filologie, secţia română-franceză, din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi doctor în filologie în 1998 al aceleiaşi universităţi. În anii studenţiei, redactor al revistei Echinox din Cluj-Napoca. Actualmente, profesor de literatură  comparată la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi redactor şef al revistei Euphorion fondată de Uniunea Scriitorilor în 1990 la Sibiu.  Debut absolut cu poezie în revista Transilvania (1976) şi editorial cu volumul de versuri Seară adolescentină (Ed. Albatros, 1982), distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Alte volume publicate: Secolul sfîrşeşte într-o duminică (Ed. Cartea Românească, 1991), Noaptea din zi (Biblioteca Euphorion, 1994), Radiografiile timpului (antologie de autor; Ed. Axa, 1998), Antologia poeziei româneşti de la origini pînă azi (împreună cu Ioan Radu Văcărescu; Ed. Paralela, 1998), Poetica temporalităţii. Eseu asupra poeziei româneşti (Ed. Dacia, 2000), Vara de fosfor (antologie de autor; Ed. Dacia, 2002), Viaţa şi opiniile profesorului Mouse (Ed. Limes, 2004), Developări în perspectivă. Generaţia poetică 80 în portrete critice (Ed. Cartea Românească, 2004) ‚Clipe fosforescente (antologie de autor; Ed. Limes, 2007), Oraşul şi literatura (coordonator; Ed. Art, 2008) şi Arta comparaţiei. Articole, eseuri şi studii de literatură română şi comparată (Ed. Limes, 2009), Scene din oraşul-vitraliu/ Scenes of the Stained-Glass City (volum bilingv de poezie; traduceri în lb. engleză şi prefaţă/ postfaţă de Ştefan Stoenescu), Ed. Vinea, 2010, Noi developări în perspectivă, Ed. Limes, 2010,. Noua poezie nouă. Antologie de poezie română postmodernă, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, Dintr-o îndepărtată lumină/ D’une lointaine lumière (volum bilingv de poezie; traduceri în lb. franceză de Miron Kiropol şi Un cuvînt înainte de Ion Pop), Ed. Limes, 2012, Bilingvismul creator. Studii de literatură comparată despre scriitori de expresie română şi franceză, Ed. Limes, 2013. Traduceri din poezia lui au apărut în reviste şi antologii din Belgia, Franţa, Germania, Italia, Polonia şi SUA. Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din ianuarie 1990), al PEN-Clubului Român (1997) şi al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.

Articles similaires

Tags

Partager