Alexandru Jurcan

 

alexandru jurcan_3a

 

(România)

 

 

 
Cineva din icoană

 

Cineva alb ca omătul

vrea să iasă din icoană

să pună lumină pe umbrele mele

să-mi pună la uscat călătoriile

cineva cu abur de apostol

cu mâini de marmură trudită

sătul de pântecul icoanei

să pună miere pe rănile mel

 

 

 

Sângele zorilor

 

Te țin în brațe până când

sângele zorilor mustește în oglinzi

respirația ta ca un tandru  magnet

tăcerile noastre  – păsări  cernite

 

obosit de viață

obosit de cruce

de tine nu mă lepăd

nici în prăpastia dulce…

 

 

 

Spaima

 

Aici acum ține-mă de mână

spaima a revenit cu mantie de lut

din robinet ies gărgărițe roșii

portretul tău îngălbenit e mut

 

credeam că singur mă descurc

în carnea asprului coșmar

rămâi cu mine la gura peșterii

să faci lumină spre altar.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

1. Numele şi prenumele JURCAN ALEXANDRU
2. Data şi locul naşterii, părinţii  

15 iulie, 1948,sat Dîrja, jud Cluj, părinţi ţărani- Ioan şi Maria

3. Studii. Anul absolvirii Fac de Litere , Cluj, 1971, franceză şi română
4. Când am început să scriu In anii liceului, prin 1962
5. Debut editorial Printre iubirile altora, Ed Dacia, Cluj, 1997
6. Reviste, ziare, edituri, posturi RadioTV, unde am publicat / colaborat. Tribuna, Steaua, Echinox, Vatra, Verso, Familia, Cinema, Cafeneaua Literară, Vatra Veche, Saeculum, Timpul, Argeş, Basarabia Literară, Oraşul, Baadul Literar
TVR : Cluj,    Radio Cluj
ED : Casa Cărţii de Ştiinţă, Dacia, Limes ( din Cluj)
7. Locuri de muncă

 

 

Lucrez la Liceul Teoretic „O. Goga”, Huedin şi la Institutul Cultural Francez, Cluj ,++prof de franceză
Doctorat in Litere, distins cu Palmele Academice

8. Domiciliul actual, telefon fix, telefon mobil, adresa de e-mail Huedin, jud Cluj, str Horea, 80
alexandrujurcan@yahoo.fr
tel 0264 352 239
9. Opere publicate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre iubirile altora-povestiri-Ed Dacia, 1997
O decapitare nocturnă- roman-Ed Anthropos, 2000
Rana albastră—versuri, biling, rom-fr, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001
Revelion cu sicriu—roman, Casa Cărţii…, 2002
Un câine legat la poarta raiului—versuri, bilingv, Casa Cărţii…, 2003
Chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars,    Casa Cărţii…,2004( editia1), 2006, (ed 2)
Să ieşi din viaţa mea cu o lumânare în buzunar—povestiri, Casa Cărţii.., 2005
Cocoşul şi cocoaşa—roman comic, Casa Cărţii…, 2006(ediţia 1), 2008 (ed 2)
Stăpânul şi Silberta, – versuri- Casa Cărţii…, 2007
119—-versuri în franceză-Casa Cărţii…, 2008
Plouă peste crimele oraşului—povestiri- Casa Cărţii…, 2008
Fuga insulelor—versuri—Ed Limes, 2009
Cei rămaşi pe pământ—roman, Casa Cărţii…, 2010
La capătul morţii       –   versuri, bilingv, Casa Cărţii…2011
Şobolani bine educaţi- povestiri scurte-   Casa Cărţii…2012
Jojolica și jurnalul ascuns în cămară         Casa Cărții  2013
Schimb de oase/ Echange d os               Casa Cărții…..2014
Ecran literar                       Ed Școala Ardeleană, Cluj, 2015
Scorpionul și fecioara     ,                       Casa Cărții,    2015

 

TRADUCERI—-Viaţa lui Moise  de Grigorie de Nyssa, Ed Paralela 45, 2001

Am realizat varianta franceza a volumului BOEME de Marcel Mureseanu

10. Autocaracterizare a creaţiilor. literare

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestiri, romane sau poeme- faţete ale eului nelinistit, cu multe plonjări în subconstientul deţinător de enigme, de unde poate să apară necesara lumină izbăvitoare. Iubirea uneşte fragmente existenţiale, după cum absenţa ei naşte angoase .
Pasiunea pentru cinema transmite condensarea naratiunii , vizualizarea, sugestia. O scriitură concentrată, ritmată, cu accentele unui secol care vizează alte dimensiuni.

 

 

11. Referinţe critice, citate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.” Un visător incurabil, sperănd să descopere leacuri pentru alunecarile din umanitate”—IRINA PETRAŞ

2.” Un spirit de natură epigramatică, însă îmblânzit într-o ambianţă lirică vag-melancolică.”—PETRU POANTĂ

3.” Un marcat spirit ludic, cultivat cu fineţe şi filtrat în proze pline de umor.”—-              —  CLAUDIU GROZA

4. „ Un om scenic, un ludic care îşi maschează tristeţile …”                                    –RADU ŢUCULESCU

5. „ Nu lipseşte nici comicul de limbaj, nici de situaţie, nici de caracter. „            –NICULAE GHERAN

6. „Poematicul ia forma unui jurnal liric neostentativ cu incantaţii psalmice şi adieri catifelate. „ –GEORGE MIREA

7. „O melancolie difuză, ca a unui cântec îngânat fără cuvinte. „                                 –TEOFIL RĂCHIŢEANU

8. „O privire expertă, care decelează printre măruntele evenimente provinciale, caractere, mesaje, tâlcuri.”- DINU BĂLAN

9.” …oscilând între fantastic şi intriga poliţistă…”                          — CAMELIA CRĂCIUN

10….un fantastic de tip absurd..”                                                 –MARIA ŞTEFĂNESCU

11. „ Tristeţea lunară a plânsului interior trezeşte monştrii adâncului „       – PERSIDA RUGU

12. „ …intruziunea neaşteptată a absurdului într-un cotidian ce părea fixat în inerţii…”    – RODICA  MATIŞ

 

 

12. Hobby: Teatru, regizor al trupei francofone ASSENTIMENT
13. Membru USR/filiala: Membru  Filiala Cluj  din 2001
 

Articles similaires

Tags

Partager