Ahcene Mariche

 

 

 

 

 

 

Tawennatt

Tawennat deg nettidir
Qlil win itt ittqadaren
Stehzan deg-s la hir
Deg-sur d cligen
Yal wa d acu yettegir
Zdat nsen it zeraan

Ur yell i wid iselken
Seg fassen nsen ayatma
La tizegwa, la isaffen
La idurar la tighezza
La sshari ni wessiaan
La lebher ni nesaa

Yal tighmert d agudu
Di yal tamat ddukhan
Ccbahaur d tegri adt newaau
Dayen iweccem itt wemdan
Am kul mi d yehder unebdu
Yergha umadagh yellan

Izulighen negh merra
S isaffen akk immaren
Ur d yeqqim deg sen kra
Ula d iselman hujren
Ma d idghaghen n sen ass-a
Swakkren assen wwinten

Ssyada zik nhemmel
Yis nedha , naac
Ass-a ur nettamaa fihel
Di tsenart iteddud wulac
Negh ma tellidh d lefhel
Dhmaa kra di tqerrac

Ttjur anda nett qeggil
Aamden fkan tent itmes
Tizzegzewt ghef i nettdhil
Ass-aur d yeqqim ssges
Tter ur t nettektil
Alama syiss nebges

N ssizdig daxel nwexxam
Netteggir zdat tewwurt
Mid id hedrent tiram
Nessenghal achal dtarbut
Atawenat nerna ileghbina-m
Aqcic argaz tamettut

Ggten ghurnegh wafrasen
Ilefdhan ufan d amkan
Nehres tezdeg dayen
Ala axxam itt id issuhen
Tehjeb ghef yemdanen
Wid yessluxuxen zgan

Hemmlegh mùa d ihubb wadhu
Yemmaled kra yellan
Tabucitant mara terfu
Sigeni tessawadh iten
Ad jmaa kra ma yella
Zdat-k tezarwaa iten

Wama lebher mi ara yahwel
Yettxebbil kra yellan
Kulci ad ticebbel
Ad tghiledh d laab is d yehwan
Mi yers ara g d imel
Ad lefaayel ik yerkan

Tizitt yak d yizan
Zgan yidnegh d irfiqen
Tazzaghriwin dayenkan
Ahlil wi yettemaaudjuten
Lfuha di yal amkan
Ldjifat yak d iwekkiwen

Wistehzan di twennat
Deg negh akk i istehza
Ayamdan ma taundet
Dtasraft iyi man negh neghza
Iyaw ad nefress yal tamat
Wad nilit d imenza

Ad nefres zdat tewwurt
Dwanda yakk nettidir
Ad neglu yakk s tmurt
Asif d yal lbir
Agh tizid tmeddurt
Ger tmura ad nifrir.

 

UR NETTWAFFAR

 

Ur nettwaffar

Achal aardhegh ad ffregh

Ffregh-ten ssawdhegh

Mebghir kra iaakkir

Ar tayri ur wwidhegh

D ssekran wahmegh

Sserwan-iyi ssmir

Urfan lferh d igheblan

Ula d nutni dayen kan

Ur ufigh ad ten sdergegh

G udem-iw amkan id-ufan

Yecreh negh d wi innughnan

Si mebeid iten-mmallegh

Ssked amek ur aardhegh

Akken ar ten-sdergegh

Yettili wi iten id yemmalen

Abrid-is nnigh dhemnegh

Zigh s wayedh ur aalmegh

S yinna iyi-d-ttbanen

Titt yak temmal iten-id

Tiyita n wul tettbini d

Ad yaaqel ula d ungif

Awal s lkil i tteffi-d

Izen i yal lihala yettawi-d

Ma d udem ur shissif

Stamnegh ur ttwalint wallen

I tthalfigh d wi iffren

Dayen vemeegh ad eeddigh

Zigh ula d ssut daghen

D win id yemmalen

Ayen akk ay tthalfigh

Achal twaaredh a yamdan

Achal deg-k yellan

Tussna ur k-id-tkeffu

Nekni yahwa-agh kan

Nedjaal nehrec dayen kan

A zigh mazal ad d-yennulfu.

 

 

 

SKUD

 

Skud ur ak-d-yedhri kra

Skud ur k-ixuss wara

Ur qqar seigh lehbab

Skud ur terbihedh ara

Skud ur d-snulfadh kra

Ur iyi-d-ttara ledjwab

Skud am wiyidh tellidh

Yid-sen di lhif teddidh

Ur yelli kra yellan

Skud am nutni tettwalidh

Skud ur d teflalidh

Ur yelli id-yedhran

Skud itri ur t ttwalidh

Tafsut ur tt-tetthibbidh

Ulac-ik xas ma tellidh

Skud iswi ur d-gidh

Ul-ik ur-t-id-llidh

gher wulac ay ternidh

Skud izerfan ur teenidh

Ccghel-ik akken ila i t-tedjidh

Yedhmen umekkan di teclibt

Skud akken ttwalin i tettwalidh

Dayen bghan i tebghidh

Lewqat yidsen aazizit

Ma txeggledh-d yiwwas s kra

Xas ma ur yeswi ara

Assen ay ibda lhif-ik

Ad regglen kra kra

Ad d lhun yissek i merra

Ass-nni ay d ccum-ik

Leibad nni tessnedh

Ur ten-tessinedh tgheltedh

Beddlen wudmawen nnsen

Ur ten-tettaaqaledh

Deg iman-ik ad tesskiddibedh

Ad temzennadent wallen-ik

Ulac acu ur d-beddaen

Ad d-glun s yemxixen

Ur iqebbel laaqel

Tismin lghell ad d-dduklen

S laayub ad k-jeggren

Ad as-qqaren yemxel.

Ahcene mariche

 

 

 

Ili-kem kan d kemm

 

ili-kem kan d kemm

Ur d-cellaa deg yiwet

Ur nehhu ur ttassem

Ttbel win ibghan yewwet

Tezridh wi am-igan isem

Mi iggul ur yehnet

Yal ta deg jellab-is

Ayla-m zer-–it aaqel-it

Yal ta ay d azar-is

Kemm ayla-m qader-it

Di laali err amekkan-is

Macci wi ddan yewwedh-it

Wi ibghan aaryan yeddu

Negh deg laar yexnunes

Kemm ghef leqder-im cfu

Ur ttadja hedd ad at-yaafes

Magraman ur d yedjdji ajgu

Uffal ur ttamaa deg-s

Akken tellidh i tcebhedh

Ala kemmi wahd-m

Aygher tayedh ad taandedh

Imi kullec-im isseggem

Amen s wayen tkesbedh

Winna ad t aandedh yasem

Ttwali ghur-m i izaden

D wi ixussen i tiyidh

D azal-im ad d-ibanen

Di ccan ad as-tessalidh

Aswir-im ay t-ireghben

Kemm laali-s ur tezridh

 

 

Si Muhand u Mhand

 

Amek ur d yettlal wawal

Ghef win d yedjan awal

Ad yettuseggem d asefru

Tahregt iyi d tettnawal

Tameghrut iyi d tessawal

Labud ad nessefru

 

Si mohand anwa ur k nessin

Si zzman aqdim

Almi d ldjil n tura

Isefra k zraan mmghin

F yilsawen ttmirin

D timsirin d tisura

 

D lghidh ik id yesnetqen

Imeslayen ik weznen

Amzun si lqaleb id ffghen

thekku dh d ik iqerhen

ighublan d lemhayen

Di tmetti ik idhurren

 

Tezgidh themledh

aawin ur t ssinedh

Arfiq ik d asebsi

Tighilt iwumi teffledh

Awal as d fetledh

Asefru k d inigi

 

I ttxemmimen yemdanen

Tesaidh as imeslayen

mebla ma tnudadh

S ssut ik aalayen

D tidet qerrihen

Iten id smaredh

 

I illan ad  t id inidh

Ur t ttsethidh

Ur tettagadedh

Lahdur ik d aktili

D tammet d ssemm ini

Aavar theggadhed

 

terzidh leqyud i wawal

tgidh as id mihlal

Di tmetti taqvaylit

Tekksedh ula d cckal

I kra n temsal

Ur nessin tassevhit

 

Laayuv tfdhehedh t-en id

Aghummu tekksedh asen id

tebghidh ad ten n wali

I laama tbeggnedh ten id

Deg isefra k nufaten id

D lawan ad ten nezwi

 

Anwa abrid ur tewwidh

D tikli tezgidh

Deg idh negh deg uzal

Anta ff ur dnnidh

F tudrin mi tettaadidh

D asemidh negh d azghal

 

Si lzayer almi d tunes

D amecwar s teghzi ines

Ughevlkan maci yiwen

Ulac anda ur tettisedh

Ulac ssi ur tenxxessedh

Lhif yekrez as udem

 

Inig lqella lwali

D wemdan ahraymi

Rzan ak ifadden

D tabburt n lhif I terzidh

Am jeghlal ay tt tettawidh

Taakemt-is zzayen

 

 

Deg usqif n ttmana

Fella k lqarn iaada

Tiktak mazal teddunt

Nessawadh ak rrahma

Mkul mi ara

Isefra k deg awal d ddun

 

 

Ughalent ak tejmilin

Tisebdadin ayen din

Ula gher lberrani

Tamedyazt ik dtimsirin

I yal tisutwin

Ilevda yissek ad n ili

 

Wa yura wa yecna

Nefka yak ula dtalgha

Ixus ad d tnetqedh

Ad n nadi ilevda

I deg izen ik yella

S tmeghrut tcebbhedh

 

D inigi n tallit ik

Yak d timetti yik

I wi bghan ad yefhem

Ad yeqqim usefru ik

Yak d umezruy ik

I wibghan ad ten yellem

 

Ayen iwumi t caredh

Ar ghures newwedh

A la t nettaici

Awik id yerran ad thezredh

Ayen ughur nessawedh

Lferh ad ak yili

 

F lweqt ik tizwert tesaidh

Mebaid ay tettwalidh

Timsal amek ara ilint

Nufa tidett id tennidh

D tafat n deg idh

Allen s isefra k I ldint

 

I yal zzman irgazen

I yal timetti imusnawen

Nekni d kecc ay nesaa

Deg isefra k ayen

At tussna ttqelliben

D agerruj ay d nufa

 

Abrid id nedjredh nugh it

Nerna neqaad it

Swayen is ilaqen

Yalwa I isen yesfukti t

D zzmam at nektev it

Am ledjnas nnidhen

Nerna nessekles it

Dtugniwin nettwalit

S ttawilat ilaqen

 

Tudert ik tughal d asaru

Akken ur tfennu

Ad k neweu melmi nebgha

D lmuhal ad ak nettu

Itri k ad yezgu

Yeccaaccaa f tmura

Amadhal ad ak yecfu

Isem ik s ddheb ad ittwaru

Di tutlayin merra.

 

 

 

“Mebla d tiaad”

A tin-iyi-d-yettassen
Mebla ula d ttiaad
A tin iyi-d-yettzuren
Ur fhimegh weraad
A tin iyi-ssefrhen
Azal-im izad

Txeddmedh ccghel-im
Ur d-cliaadh deg-i
Tettawdhedh iswi-m
tter tezridh i nekki
Lawan yakk d rray-im
Werdjn tcawredh-iyi

Xas ma nemwalaf
Ur frizent wallen
Tikwal nettemsaaf
gher wayen i agh-icerken
Xas ma nemxallaf
D win ikem-itebeen

Yiss-m nekk ttêussugh
Xas ur ttifen ifassen
I d-teqqaredh ad tarugh
Xas ur slin imzzughen
D isefra i ten-derrugh
U zgan d ighezfanen

Xas ma beddlegh amkan
Nekk ur m-fkigh tansa
Lawan-im d lawan
Mi ara therrek tassa
Tasraft-iw ad d-tban
Mi tebghidh taghawsa

Ur teseidh yiwen webrid
Ttawin-kem-id irkell–i
Aawin-im d icerrid
Negh d i ezizen fell-i
Tistent xas ur temsid
Din din yekfa kulci

TTaq tawwurt ghelqen
Reglegh ula d lecqayeq
Ur yelli i d-yeqqimen
Ula d tazulight teghleq
D acu i kem-id-yessawdhen
D avu negh d lebraq

Wahmegh amek i d-tettasedh
Alamma kan tewwdhedh-iyi-d
Wala amek tettruhedh
D awhid tettadjadh iyi-d
Ad-kem-djegh ad textiredh
Yiwen wawal ini-yi-d
Ilebda yid-i ad teqqimedh
Negh lehna-w sehder iyi-d

Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Imi zidedh, rzagedh
Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Fessussedh, ézzayedh
Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Akken tsehledh i twaaredh
Hemmlegh-kem, kerhegh -kem
Akken thedqedh , i tqebhedh

 “Mebla d tiaad”
A tin-iyi-d-yettassen
Mebla ula d ttiaad
A tin iyi-d-yettzuren
Ur fhimegh weraad
A tin iyi-ssefrhen
Azal-im izad

Txeddmedh ccghel-im
Ur d-cliaadh deg-i
Tettawdhedh iswi-m
tter tezridh i nekki
Lawan yakk d rray-im
Werdjn tcawredh-iyi

Xas ma nemwalaf
Ur frizent wallen
Tikwal nettemsaaf
gher wayen i agh-icerken
Xas ma nemxallaf
D win ikem-itebeen

Yiss-m nekk ttêussugh
Xas ur ttifen ifassen
I d-teqqaredh ad tarugh
Xas ur slin imzzughen
D isefra i ten-derrugh
U zgan d ighezfanen

Xas ma beddlegh amkan
Nekk ur m-fkigh tansa
Lawan-im d lawan
Mi ara therrek tassa
Tasraft-iw ad d-tban
Mi tebghidh taghawsa

Ur teseidh yiwen webrid
Ttawin-kem-id irkell–i
Aawin-im d icerrid
Negh d i ezizen fell-i
Tistent xas ur temsid
Din din yekfa kulci

TTaq tawwurt ghelqen
Reglegh ula d lecqayeq
Ur yelli i d-yeqqimen
Ula d tazulight teghleq
D acu i kem-id-yessawdhen
D avu negh d lebraq

Wahmegh amek i d-tettasedh
Alamma kan tewwdhedh-iyi-d
Wala amek tettruhedh
D awhid tettadjadh iyi-d
Ad-kem-djegh ad textiredh
Yiwen wawal ini-yi-d
Ilebda yid-i ad teqqimedh
Negh lehna-w sehder iyi-d

Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Imi zidedh, rzagedh
Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Fessussedh, ézzayedh
Hemmlegh-kem, kerhegh-kem
Akken tsehledh i twaaredh
Hemmlegh-kem, kerhegh -kem
Akken thedqedh , i tqebhedh


 “Lhewj yesnulfa-iyid”

Lhewj yesnulfa-iyi-d
D amekkan iga-iyi-d
Di tudert n wemdan
Achal d udem ifka-iyi-d
Yal talgha igerrez- itt id
Yecfa-yasent-id zzman

Achal s wayes i d-ceghlegh
Ccghel ad t-ssisehlegh
I wina iyi-d-yesnulfan
Achal d lhadja i gezmegh
Lxedhra, asghar sqecregh
Rnu ula d ikesman

Simmal lecghal ttgerrizegh
S yiman-iw ferrhegh
La tettnerni leezza-w
Si tkuzint wellah ar d-ffghegh
Di tdjoukhritt yak ughalegh
Rnan-iyi di ccbaha-w

ghef lêiv ttueellqegh
Lmefruz imedhqan rsegh
Hemmlen iyi medden irkeli
S leezz ay ttwattafegh
D imerkantiyen, slatten ddregh
Lihala-nsen teedjeb-iyi

A tawaghit i d-idhehren
Yir amdan mi-iyi-ssexdem
Ula di yir lecghal
Yiss-i ay ttuwecmen
R nu achal yemmuten
Rran-iyi d yir lfal

Di dqiqa teghli yiss-i

Ghligh-d yak si laali
Ssethagh s yiman-iw
Grigh-d gher lqadhi
Mi ihkem ghef lassi
Mmektagh-d lhemm-iw

Ass-a ihwel lebhar-iw
Mmektagh-d akk tid-iw
D wansi yak i d-aaddagh
Times tbeddel-iyi udem-iw
Tafdhist tefka talgha-iw
S lmilaq leqdhaa kesbegh

I ijujah akk sebregh
I trabuzt mi sellegh
Lxater-iw iswehwih
Gher kra hercawen mesdegh
D lmilaq negh d adghagh
Akken ad iqdhiaagh mlih

I tigi yak i wumi sebregh
D wamek ghur-wen d-wwdhegh
Ay husbegh ma drus
Gher kra d lxir i xedmegh
I wiyadh d ccer i d-udjwegh
Ma ur iyi-taaqilem d lmus

 

 

 

 

http://ahcenemariche.free.fr/

 

 

 

Articles similaires

Tags

Partager